Głos Karmelu

G łos Karmelu jest jednym z najstarszych czasopism Katolickich w Polsce poświęconych życiu duchowemu. W latach największego rozkwitu (1929-1932) jego nakład osiągał 12 000 egzemplarzy.

Zgodnie z założeniami, „Głos Karmelu” starał się „pobudzać czytelników do postępu w modlitwie, cnocie i świętości oraz jednoczyć ich węzłem braterstwa w jednej rodzinie karmelitańskiej pod opieką Matki Bożej Szkaplerznej”. Jego celem było także ukazywanie tego, co składa się na obraz „wewnętrznego i zewnętrznego życia Zakonu oraz Stowarzyszeń Karmelitańskich”. Do każdego numeru był dołączony specjalny formularz, na którym prenumeratorzy zapisywali pozyskiwanych nowych i potencjalnych czytelników. Ciekawostką jest fakt, że zamawiający wpisywali nie tylko swoje dane osobowe i kwotę prenumeraty, ale również wykonywany zawód, np. lekarz, ślusarz. Świadczy to o bardzo dużej popularności czasopisma oraz o szerokim gronie odbiorców z różnych środowisk. Wypełnione formularze zostały zgodnie z obietnicą wydawcy oprawione w pamiątkowy album, który pokazujemy na wystawie.

Przed wojną „Głos Karmelu” docierał do wielu regionów Polski (m.in. krakowskiego, śląskiego, warszawskiego, łódzkiego, wołyńskiego, wielkopolskiego, tarnowskiego, podlaskiego, lwowskiego, lubelskiego, wileńskiego, pomorskiego, stanisławowskiego), a także do Ameryki Północnej i Niemiec. Obecnie jest dostępny na terenie całego kraju.