13 grudnia 2016

IX dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę byśmy umiłowali rozmowę z naszym Bogiem i chętnie z Nim przebywali,  by słuchać, co do nas mówi w ciszy i samotności naszego serca.
13 grudnia 2016

VIII dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę świętego i bogobojnego życia dla nas, byśmy swoim życiem nie zasmucali mieszkającego w nas Świętego Świętych.
13 grudnia 2016

VII dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę bezgranicznego zaufania miłosierdziu Bożemu, które ma moc oczyścić z wszelkich brudów każdą duszę i uczynić ją godną do przebywania blisko niego.
13 grudnia 2016

VI dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga byśmy udoskonalali się w miłości do Boga i bliźniego, bo bez miłości nie można podobać się Bogu a tym samym otrzymać jakiekolwiek łaski od Tego, który jest samą miłością.