17 stycznia 2019

17 stycznia

Pokora, choćby największa, nie sprawia w duszy niepokoju… Przeciwnie, przynosi jej pokój, słodycz i uciszenie. Chociażby kto na widok grzechów swoich uznał jasno, że zasłużył na piekło, i smucił […]
16 stycznia 2019

16 stycznia

Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Dojrzewanie w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń wymaga modlitwy dłuższej niż zwykle i naznaczonej […]
15 stycznia 2019

15 stycznia

Wspomnienie moich uchybień upokarza mnie i skłania do tego, by nigdy nie opierać się na własnych siłach, gdyż one są samą słabością, ale jeszcze bardziej to wspomnienie […]
14 stycznia 2019

14 stycznia

Jedyną zbrodnią, o którą oskarżył Jezusa Herod, było to, że był szalony… i ja myślę tak samo! Tak, to było szaleństwem, że szukał małych serc ludzi śmiertelnych, aby […]