13 lipca 2017

Życie w Bożej obecności

Bóg wszystko przenika (Ps 139) Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój […]
13 lipca 2017

Miłosna rozmowa

Miłosna żarliwość samotnika z górskiej groty Pan skierował do niego słowo i przemówił: “Co ty tu robisz, Eliaszu?” A on odpowiedział: “Żarliwością rozpaliłem się o chwałę […]
13 lipca 2017

Rozmyślanie

Wezwanie do rozważania prawd obiektywnych (Stary Testament) Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko […]
13 lipca 2017

Czytanie duchowe

Znajomość Pisma świętego źródłem mądrości wiodącej ku zbawieniu Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś […]