1 kwietnia 2021

Trzy dni do Zbawienia – Wielki Czwartek

Dziś wkraczamy w największe misterium naszej wiary! Triduum Paschalne nie jest wspominaniem przeszłości, ale wejściem w osobiste i namacalne doświadczenie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które […]
2 kwietnia 2021

Trzy dni do Zbawienia – Wielki Piątek

Dziś towarzyszymy Jezusowi, który przechodzi okrutne męki sądu, znęcania się żołnierzy, w końcu drogi na Golgotę, ukrzyżowania i śmierci zbawczej. Przygotowane przez o. Krzysztofa wprowadzenia niech […]
3 kwietnia 2021

Trzy dni do Zbawienia – Wigilia Paschalna

Dzisiejsza noc odmieni wszystko! Dlatego od dawien dawna Kościół gromadzi się na czuwanie i modlitwę. Poranek zajaśnieją prawdziwym Światłem, które nie zna zachodu!
11 kwietnia 2021

Dotyk Słowa – Niedziela Miłosierdzia

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne [...]