14 stycznia 2021

Rozmodlony Papież

Modlitewne ukierunkowanie, wyniesione z domu rodzinnego, z zetknięcia się – już w dzieciństwie – z modlitewnym charyzmatem Karmelu, nie tylko pozostało żywotnym, ale jeszcze bardziej się pogłębiło w życiu Karola Wojtyły...
21 stycznia 2021

Modlitewne gesty papieskie

Nie sposób ogarnąć ponad ćwierćwiecza papieskiej posługi św. Jana Pawła II i wskazać chociażby najbardziej wymowne modlitewne jego gesty...
28 stycznia 2021

Rozmowy o modlitwie

Jan Paweł II był wielokrotnie pytany o swoją modlitwę. Pytali go o nią m.in. André Frossard i Vittorio Messori, którzy potem treści tych rozmów zechcieli opublikować...
4 lutego 2021

Nauczanie o modlitwie

Syntezę swojej refleksji o modlitwie św. Jan Paweł II uczynił już w pierwszych dniach swego pontyfikatu, kiedy to pielgrzymując do sanktuarium w Mentorelli powiedział: „Modlitwa jest pierwszym wyrażeniem wewnętrznej potrzeby człowieka...