25 marca 2018

6 PRAGNIEŃ JEZUSA – Aby moją radość mieli w sobie – 6

„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”  (J 15,11) Kiedy wpatrujemy się w życie Jezusa widzimy w nim wiele porażek, […]
25 marca 2018

6 PRAGNIEŃ JEZUSA – Aby sobie wzajemnie służyli – 5

„Przyszedłem, aby służyć i dać swoje życie” (Mk 10,45) Służba – to słowo, które nie pasuje do dzisiejszej kultury użycia i komfortu. A Jezus mówi: „Przyszedłem, […]
25 marca 2018

6 PRAGNIEŃ JEZUSA – Aby byli miłosierni – 4

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” Łk 6,36 W Ewangelii odnajdujemy wiele Jezusowych przykazań: „nie sądźcie”, „nie potępiajcie”, „dawajcie”, „miłujcie nieprzyjaciół”, „módlcie się”, „odpuszczajcie, a […]
25 marca 2018

6 PRAGNIEŃ JEZUSA – Aby Go naśladowali – 3

„Wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” (Iz 43,1) Gdy każdy z nas stanie przed Jezusem, pod koniec życia, pewnie nie usłyszy pytania: Jakubie, Tomaszu, Piotrze, dlaczego […]