14 października 2017

IX dzień nowenny

Życiem głosić Miłosierdzie Boże

14 października 2017

VIII dzień nowenny

Wzrastać w pokorze

14 października 2017

VII dzień nowenny

Wszystkich pociągać na drogę doskonałości

14 października 2017

VI dzień nowenny

Miłość Boga i bliźniego