19 lipca 2018

IX dzień nowenny

Żyć tajemnicą Bożego dziecięctwa i wybrania Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie […]
19 lipca 2018

VIII dzień nowenny

Płaszcz proroka Wiara w Bożą Opatrzność Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: […]
19 lipca 2018

VII dzień nowenny

Prawdziwy obraz Boga na Górze Horeb Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały […]
19 lipca 2018

VI dzień nowenny

Prorocy Baala i Jahwe na Górze Karmel Radykalny wybór Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan […]