VI dzień nowenny

Prorocy Baala i Jahwe na Górze Karmel
Radykalny wybór

Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem! Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. (1 Krl 18,21; 39-40)

Z kazania św. Jana Pawła II:

Zatem Eliasz chciał przekazać Izraelitom tę prawdę, że Pana Boga nie da się postawić na równi, na jednej półce, obok ludzi i rzeczy i wyciągać Go, kiedy zachodzi taka potrzeba do zapychania tzw. dziur życiowych. Kiedy choroba, kiedy nieszczęście, kiedy jakaś tam inna potrzeba. Eliasz przypominał Izraelitom i nam również, że Bóg jest Bogiem jedynym. I nie masz innego. I dlatego musi On być najważniejszy dla serca ludzkiego i to na wszystkich płaszczyznach ludzkiego życia. Bo jeśli zabraknie Boga w sercu i miłości do Niego, człowiek szybko znajdzie sobie inną miłość – rzeczy i osoby, którym zacznie służyć swoim życiem.

Święty proroku Boży Eliaszu uproś nam u dobrego Boga łaskę byśmy nic, ani nikogo nie postawili nigdy na miejscu Boga, któremu jedynie należy się chwała i cześć.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty proroku Boży Eliaszu – módl się za nami!