8 sierpnia 2017

IX dzień nowenny

Zmartwychwstanie Teksty do rozważania: “W męce i śmierci Chrystusa ogień pochłonął nasze grzechy. Kiedy w to wierzymy, kiedy w płynącym z wiary oddaniu przyjmujemy całego Chrystusa, […]
8 sierpnia 2017

VIII dzień nowenny

Śmierć Teksty do rozważania: “Gdy człowiek zrozumie, że Chrystus w ostatecznym poniżeniu i unicestwieniu dokonał największego dzieła pojednania i zjednoczenia ludzkości z Bogiem, zrozumie też, że […]
8 sierpnia 2017

VII dzień nowenny

Liturgia życia codziennego Teksty do rozważania: “Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez nie do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Złączeni z Panem stajemy się […]
8 sierpnia 2017

VI dzień nowenny

Krzyż Teksty do rozważania: “…moje imię zakonne wniosłam już do postulatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. Przez krzyż rozumiałam cierpienia Ludu Bożego, które się wówczas […]