4 sierpnia 2019

V dzień nowenny

Powołanie Teksty do rozważania: “Należeć do Boga, oddać Mu się w dobrowolnym darze miłości i Jemu służyć – jest powołaniem nie tylko garstki wybranych, lecz każdego […]
5 sierpnia 2019

VI dzień nowenny

Krzyż Teksty do rozważania: “…moje imię zakonne wniosłam już do postulatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. Przez krzyż rozumiałam cierpienia Ludu Bożego, które się wówczas […]
6 sierpnia 2019

VII dzień nowenny

Liturgia życia codziennego Teksty do rozważania: “Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez nie do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Złączeni z Panem stajemy się […]
7 sierpnia 2019

VIII dzień nowenny

Śmierć Teksty do rozważania: “Gdy człowiek zrozumie, że Chrystus w ostatecznym poniżeniu i unicestwieniu dokonał największego dzieła pojednania i zjednoczenia ludzkości z Bogiem, zrozumie też, że […]