18 listopada 2016

Frustra vivit

Na królewskim trakcie w Krakowie przy ulicy Grodzkiej stoi niewielki kościół świętego Marcina, który sprawia ważenie wklejonego w rząd kamienic. Nad wejściem widnienie wyryty w białym […]
28 listopada 2016

Adwentowy syndrom feniksa

Nawrócenie posiada swoją własną mechanika. Ziarno, które wpada w ziemię, musi obumrzeć, aby wydać owoc – to przekonanie towarzyszy całej ludzkości i znalazło swój wyraz w […]
5 grudnia 2016

Bogurodzica z Góry Karmel

Pośród jaskiń eremickich na górze Karmel znajdowała się kapliczka dedykowana Najświętszej Maryi Pannie. Ten fakt odnotowuje Reguła, co stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń karmelitów, aby […]
12 grudnia 2016

Fatima, pełna słońca

W pierwszym numerze GŁOSU KARMELU serii 2017 o. Paweł Urbańczyk OCD i o. Szczepan Praśkiewicz OCD przedstawiają kontekst objawień maryjnych z 1917 roku. Pani w bieli, […]