Bogurodzica z Góry Karmel

Pośród jaskiń eremickich na górze Karmel znajdowała się kapliczka dedykowana Najświętszej Maryi Pannie. Ten fakt odnotowuje Reguła, co stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń karmelitów, aby Bogurodzica znajdowała się w centrum życia wspólnego i gromadziła codziennie swoich synów na modlitwie, jak kiedyś zgromadziła zalęknionych uczniów swojego Syna w Wieczerniku. Maryja jest nie tylko Panią z góry Karmel, wielką bizantyńską cesarzową, ale również czułą matką siostrą.

o. Damian Sochacki OCD