Nowenna do św. Jana od Krzyża

14 grudnia - uroczystość św. Jana od Krzyża

Wstęp

Zawsze Bóg odkrywał przed ludźmi skarby swej mądrości i ducha, lecz teraz, gdy zło więcej odsłania oblicze, On hojniej je odkrywa.
św. Jan od Krzyża „Sentencje”

Bóg nieustannie przypominał ludziom o swej bezgranicznej, bezwarunkowej, odwiecznej miłości do każdego człowieka, miłości, której nie jest w stanie zniszczyć żaden, nawet najgorszy grzech. Wszelkie problemy biorą się m.in. stąd, że nie dowierzamy tej miłości, a przez to mamy zły obraz samego Boga. Święty Jan od Krzyża ukazuje Miłość Boga do człowieka m.in.  jako grot strzały, który, dosięgając człowieka i rani go. Ten ból sprawia, że człowiek wyrusza na poszukiwanie, Tego, który Go zranił, bo wie, że tylko On może zaleczyć tę ranę, tylko On może ugasić to rosnące wciąż pragnienie spotkania Tego, o którym wiemy, że nas miłuje. Niech św. ojciec zakonu karmelitańskiego - św. Jan od Krzyża uprosi nam podczas tej nowenny łaskę poznania, choć w niewielkim stopniu tej Miłości, jaką jesteśmy miłowani od wieków, przylgnięcia do Niej i bezgranicznego zaufania.

13 grudnia 2016

I dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy poznali swoją godność, która płynie z faktu zamieszkania w naszej duszy Naszego Stwórcy i Pana.
13 grudnia 2016

II dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy pragnęli jedynie światła, które pochodzi z góry, od Ojca Światłości, bo jedynie ono ma moc rozświetlić nasze mroki i ciemności.
13 grudnia 2016

III dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy z ufnością poddali się temu bolesnemu procesowi oczyszczenia, jakie prowadzi w nas Bóg, często przez różne bolesne doświadczenia, byśmy z nadzieją wyczekiwali dnia, gdy upodobnimy się w ten sposób do Swego Stwórcy.
13 grudnia 2016

IV dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy pragnęli jedynie Boga, zjednoczenia z Nim, upodobnienia się do Niego, a nie Jego łask, wiedząc, że żadna nawet najwznioślejsza łaska nie może się z nim równać.
13 grudnia 2016

V dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę żywej, prostej wiary, bo tylko w ten sposób możemy  zbliżyć się i poznać i upodobnić do Boga.
13 grudnia 2016

VI dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga byśmy udoskonalali się w miłości do Boga i bliźniego, bo bez miłości nie można podobać się Bogu a tym samym otrzymać jakiekolwiek łaski od Tego, który jest samą miłością.
13 grudnia 2016

VII dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę bezgranicznego zaufania miłosierdziu Bożemu, które ma moc oczyścić z wszelkich brudów każdą duszę i uczynić ją godną do przebywania blisko niego.
13 grudnia 2016

VIII dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę świętego i bogobojnego życia dla nas, byśmy swoim życiem nie zasmucali mieszkającego w nas Świętego Świętych.
13 grudnia 2016

IX dzień nowenny

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę byśmy umiłowali rozmowę z naszym Bogiem i chętnie z Nim przebywali,  by słuchać, co do nas mówi w ciszy i samotności naszego serca.

Zakończenie

O najsłodsza miłości Boga, tak mało poznana! Kto znalazł Twoje źródło, znalazł odpocznienie. Św. Jan od Krzyża „Sentencje 16”

Bóg jest tym, który się ukrywa, bo szanuje wolność człowieka, którego stworzył z miłości. Nie chce się narzucać, a tym bardziej zniewalać go swoją wszechmocą. Pragnie natomiast, by człowiek w wolności szukał Go.  Szukał Go, nie przemierzając drogi i bezdroża tego świata, ale wchodząc w głębię swojego serca, w głębię swego wnętrza, gdzie Bóg uczynił sobie mieszkanie. Chce jedynie, byśmy byli godnym dla Niego mieszkaniem i nie pozwolili, by coś, co nie jest Nim, tego wnętrza nie zaśmiecało

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. 
Iz 55,6-7

opracował: br. Tomasz Kozioł OCD

fot. Janusz Wanczyk