I dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień pierwszy)

O zamieszkaniu Boga w duszy człowieka

Jest to wielka pociecha duszy wiedzieć, że ona nigdy nie Jest bez Boga, choćby była w grzechu śmiertelnym, a tym bardziej, kiedy jest w łasce. I czegóż więcej chcesz jeszcze, o duszo? i czemu szukasz Go poza sobą, gdy w samej sobie masz wszystkie swe skarby, swe rozkosze, swoje zadowolenie, swoje nasycenie i swe królestwo, czyli twego Umiłowanego, którego pragniesz i szukasz? (PD 1,8)

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy poznali swoją godność, która płynie z faktu zamieszkania w naszej duszy Naszego Stwórcy i Pana.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com