II dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień drugi)

Bóg jedynym światłem, mającym moc zbawić człowieka

Aby otrzymać to światło Boże prościej i obficiej, to tylko jest konieczne, by dusza nie starała się wprowadzać w nie innej jasności, płynącej z innych bardziej wyraźnych świateł czy form, czy pojęć, czy wreszcie rodzajów jakiegoś rozważania dyskursywnego, ponieważ nic z tego nie jest podobne do owego pogodnego i czystego światła. Gdyby więc dusza chciała w takim stanie poznawać i rozważać poszczególne rzeczy, choćby najbardziej duchowe, przeszkadzałaby temu subtelnemu, prostemu i ogólnemu światłu ducha, przesłaniając je jakby chmurami.(II DGK 15,3)

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy pragnęli jedynie światła, które pochodzi z góry, od Ojca Światłości, bo jedynie ono ma moc rozświetlić nasze mroki i ciemności.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com