III dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień trzeci)

Oczyszczenie i przemiana na drodze ku Bogu

Wynika stąd jasno, że kiedy dusza doskonale się oczyści i opróżni z wszelkich form i obrazów dostrzegalnych, staje w tym świetle czystym i prostym, przeobrażając się w nie w stanie doskonałości. światła tego duszy nie braknie nigdy, lecz często z powodu kształtów i zasłon stworzeń, którymi jest okryta, światło to nie może w nią przemknąć. Gdy jednak dusza przez ogołocenie i ubóstwo ducha odrzuci zupełnie te przeszkody i zasłony, natychmiast prosta już i czysta przeobraża się w prostą i czystą Mądrość, którą jest Syn Boży. Bo kiedy w duszy rozmiłowanej zabraknie tego, co przyrodzone, natychmiast wlewa się w nią to, co boskie, sposobem tak naturalnym jak i nadprzyrodzonym, ponieważ prawa natury wykluczają próżnię. (II DGK 15,4)

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy z ufnością poddali się temu bolesnemu procesowi oczyszczenia, jakie prowadzi w nas Bóg, często przez różne bolesne doświadczenia, byśmy z nadzieją wyczekiwali dnia, gdy upodobnimy się w ten sposób do Swego Stwórcy.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com