IV dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień czwarty)

Nieustanny głód Boga

Należy tu zaznaczyć, że nawet najściślejsza łączność z Bogiem, najżywsze odczucie Jego obecności, wysokie i wzniosłe Jego poznanie, jakiego może dostąpić dusza w tym życiu, nie jest jeszcze samą istotą Boga i nie może się z nią równać. W tym życiu bowiem Bóg jest rzeczywiście ukryty przed duszą i mimo te wszystkie nieocenione dary winna Go dusza uważać za ukrytego i jako ukrytego szukać, wołając: Gdzie się ukryłeś?

Bo, jak z jednej strony, ani ciągle obcowanie z Bogiem, ani odczuwalna Jego obecność nie może upewnić o tej Jego łaskawej obecności, tak z drugiej strony ani oschłość, ani brak tych wszystkich łask nie świadczy o Jego nieobecności w duszy. (PD 1,3)

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę, byśmy pragnęli jedynie Boga, zjednoczenia z Nim, upodobnienia się do Niego, a nie Jego łask, wiedząc, że żadna nawet najwznioślejsza łaska nie może się z nim równać.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com