V dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień piąty)

Wiara – drogą do Boga

Duch Święty rzeczywiście oświeca umysł skupiony i to według miary jego skupienia. Ale umysł nie może znaleźć większego skupienia niż to, które ma w wierze. Stąd też Duch Święty nigdy go tak jasno nie oświeci, jak wtedy, gdy będzie trwał w wierze. Im czystsza i doskonalsza jest dusza trwająca w żywej wierze, tym więcej ma wlanej miłości Boga. Im zaś więcej posiada miłości, tym bardziej oświeca ją Duch Święty i tym więcej udziela jej swych darów. Miłość bowiem jest przyczyną i środkiem, przez który Duch święty udziela swych darów. II DGK 29,6

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę żywej, prostej wiary, bo tylko w ten sposób możemy  zbliżyć się i poznać i upodobnić do Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com