VIII dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień ósmy)

Człowiek – świątynią Boga 

Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić
ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu
– wyzwolenie jego duszy zbyt jest kosztowne.  Ps. 49

O duszo, najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami, która tak pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa twój Umiłowany, abyś Go mogła znaleźć i złączyć się z Nim, wiedz o tym, że ty sama jesteś schronieniem, gdzie On przebywa, ty sama jesteś Jego ustroniem i miejscem tajemnym, gdzie On się ukrywa! Jakież to zadowolenie i wesele dla ciebie wiedzieć, że wszystko twe dobro i cała twa nadzieja jest tak blisko ciebie, że jest w tobie, a raczej, by się lepiej wyrazić, ty nie możesz istnieć bez Niego. Wiedzcie, mówi Oblubieniec, że “królestwo Boże w was jest” (Łk 17, 21), a Jego sługa św. Paweł apostoł mówi: “Wy jesteście świątynią Boga” (2 Kor 6, 16). (PD 1,7)

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę świętego i bogobojnego życia dla nas, byśmy swoim życiem nie zasmucali mieszkającego w nas Świętego Świętych.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com