VII dzień nowenny

Nowenna przed uroczystością św. Jana od Krzyża (dzień siódmy)

Miłosierdzie Boga

Ponieważ tutaj od początku Król niebios okazuje się łaskawym dla duszy, jako jej towarzysz i brat, więc od początku nie odczuwa dusza żadnej trwogi. Okazując jej bowiem w łagodności, a nie w gniewie, potęgę swej władzy i miłość swej piersi, wybiega naprzeciw niej ze swego tronu w duszy, jak “oblubieniec z łożnicy swojej” (Ps 18, 6), gdzie był ukryty, schyla się do niej, dotyka ją berłem swego majestatu i obejmuje jak brat. I tam ogląda dusza pełne wonności szaty królewskie, którymi są zdumiewające doskonałości Boga; tam lśnią odblaski złota, którymi jest miłość; mienią się w barwach kosztowne kamienie poznania istot wyższych i niższych; tam widzi oblicze Słowa, pełne wdzięków, które opromieniają i ozdabiają duszę-królową w takim stopniu, że przemieniona w te doskonałości Króla niebios, czuje się królową i można słusznie o niej powiedzieć to, co mówi w psalmie Dawid: “Stanęła królowa po prawicy Twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością” (PD 4,13)

Św. Janie od Krzyża uproś u Dobrego Boga łaskę bezgranicznego zaufania miłosierdziu Bożemu, które ma moc oczyścić z wszelkich brudów każdą duszę i uczynić ją godną do przebywania blisko niego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

fot. pexels.com