19 maja 2018

IX dzień nowenny

Duch Święty uzdalnia do miłości Boga i bliźniego „Jam jest wasz brat Józef, którego sprzedaliście do Egiptu.  Jednak nie trapcie się już teraz i nie wyrzucajcie […]
19 maja 2018

VIII dzień nowenny

Duch czyni nasze serce mężnym „Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec”. Łk 22,29 […]
19 maja 2018

VII dzień nowenny

Rozkochać się w adoracji Najświętszego Sakramentu „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28,20 Wola Boża nigdy nie jest łatwa […]
19 maja 2018

VI dzień nowenny

Rozmiłowanie w Słowie Bożym „…wszelkie stworzenie jest niby trawa i wszelka jego wspaniałość niby kwiat polny! Usycha trawa, kwiat więdnie, ale słowo Pana trwa na wieki! Ono […]