I dzień nowenny

Poznanie swojej nędzy

„… gdy przyjdzie Pocieszyciel, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. J 16,8

Nie należy się lękać tego działania Ducha Świętego, jedynie trzeba Mu się z ufnością poddać, bo ma na celu oczyszczenie i uświęcenie człowieka.

Pod wpływem światła i żaru ognia Bożego widzi dusza i odczuwa wszystkie swe słabości i nędze, jakie przedtem były w niej schowane i ukryte i nie widziała ich, ani nie czuła. Dzieje się podobnie jak z drzewem, w którym nie można poznać wilgoci; dopiero po włożeniu go do ognia zaczyna parować, dymić i rozpalać się. Tak również zachowuje się dusza na skutek tego płomienia. ŻPM 1,22

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi…

Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami!