13 lipca 2017

Zdrowie fizyczne i równowaga psychiczna

Ciało zranione przez grzech “Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu. (…) Bo […]
13 lipca 2017

Postawa na modlitwie

Postawa Eliasza “Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana”. (1 Krl 18, 42) Postawa stojąca “Wtedy to ludzie […]
13 lipca 2017

Środki masowego przekazu

Rozgłaszanie złych wiadomości “I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców…”. […]
13 lipca 2017

Milczenie

Milczenie jest złotem, mówienie srebrem “Jest czas milczenia i czas mówienia”. (Koh 3, 7) Zstępowanie Słowa rodzi ciszę “Gdy ogarnęła wszystko głęboka cisza, a noc dobiegała […]