13 lipca 2017

Przykład modlącej się wspólnoty

Modlitwa Chrystusa w Wieczerniku o jedność wszystkich uczniów “To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn […]