16 grudnia 2017

IX dzień nowenny

„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1,14). „A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki […]
16 grudnia 2017

VIII dzień nowenny

„Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17) Największym przywilejem jakie daje dziecięctwo jest łaska. Gdy dziecko […]
16 grudnia 2017

VII dzień nowenny

„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał” (J 1, 10) U Boga na początku było Miłosierdzie, a Miłosierdzie […]
16 grudnia 2017

VI dzień nowenny

„Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 11-12) Bóg […]