16 grudnia 2017

I dzień nowenny

„Na początku było Słowo” (J 1, 1) Bóg kocha. Kochać, to przemawiać do tych, których się kocha. Przemówił więc Bóg do nas wspaniałością dzieł swoich, przemawiał […]