16 grudnia 2017

V dzień nowenny

„Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9) Tajemnice Boga i Jego dzieła stwórcze i zbawcze osłonięte są ciszą, milczeniem, bo dla swej […]
16 grudnia 2017

IV dzień nowenny

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego” (J 1, 6) Bóg kocha. Kochać, to oddać się […]
16 grudnia 2017

III dzień nowenny

„Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5) Bóg kocha… Kochać, to znaczy ratować tych, których się kocha, niech kosztuje choćby krew, choćby życie. […]
16 grudnia 2017

II dzień nowenny

„W Nim było życie a życie było światłością ludzi” (J 1, 4) Bóg kocha. Kochać, to nie rozdzielać się nigdy od kochanych, Jezus nie przestaje być z […]