Codzienne modlitwy

A tutaj zapraszamy do modlitwy …do różnych modlitw. Po co? Ponieważ „Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.”
Cytat z „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej nr 146

31 maja 2018

Oktawa Bożego Ciała ze Świętymi Karmelu

Nic nam nie mówi bardziej o miłości, która jest w sercu Boga jak tylko Eucharystia. On w nas i my w Nim, niebo na ziemi. Niebo przez wiarę w oczekiwaniu spotkania twarzą w twarz.
30 kwietnia 2018

Majówka ze Świętymi Karmelu – wstęp

Jutro rozpocznie się miesiąc maj, miesiąc poświęcony w całym Kościele, a szczególnie w Karmelu, Matce Najświętszej.
16 kwietnia 2018

Modlitwa do świętego Józefa Patrona Kościoła Katolickiego

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały […]
8 kwietnia 2018

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, eleison, Chryste, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się […]
30 marca 2018

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupiecielu, świata, Boże, zmiłuj się […]
18 lutego 2018

„Sześć pragnień Jezusa” – kazania pasyjne

Chcę razem z Wami wsłuchiwać się w pragnienia Jezusa. Chcę, choć przez chwilę, odwrócić wzrok siebie od samego, by skierować go na cierpiącego Boga.
16 lutego 2018

Droga Krzyżowa ze Świętymi KARMELU

Proponujemy wsłuchiwanie się na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej w słowa Świętych Karmelu, które pomogą nam zgłębiać orędzie Krzyża i naśladować Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego aż do śmierci.
12 lutego 2018

Modlitwa do św. Józefa – Szafarza łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe […]
7 lutego 2018

SEPTENNA ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści świętego Józefa

Septennę odprawia się przez siedem dni lub siedem śród 1. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tego smutku, który ogarnął Twe serce dręczone niepewnością, gdy […]
31 stycznia 2018

Modlitwy Józefowe na różne okazje

1. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, […]