Litania do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus
Umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego
Oblubienico Jezusa Chrystusa
Obdarzona mądrością Ducha Świętego
Ikono tajemnicy Boga-Miłości
Radosna ofiaro Miłości Miłosiernej
Ukochana córko Najświętszej Maryi Panny
Doktorze Kościoła Świętego
Córko Karmelu wskazująca drogę do zbawienia
Wierna córko św. Teresy od Jezusa
Wierna uczennico św. Jana od Krzyża
Patronko nie lękających się przystąpić do Boga
Patronko wątpiących i zrozpaczonych
Patronko misji i misjonarzy
Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
Opiekunko małych i pokornych
Wzorze mądrości ewangelicznej
Wzorze miłości bliźniego
Wzorze miłości dążącej do prawdy
Wzorze pokory, przyjmującej wszystko, jako dar Boga
Wzorze dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu
Wzorze świętości dostępnej dla każdego
Wzorze autentycznego życia duchowego
Nauczycielko poznania Chrystusa
Nauczycielko umiłowania Kościoła
Nauczycielko modlitwy
Mistrzyni wiary
Mistrzyni drogi dziecięctwa duchowego
Mistrzyni chrześcijańskiego życia
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę, dziewicę, w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.