Wybierz Różę i poproś św. Tereskę!

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza obiecywała, że z Nieba jeszcze intensywniej będzie wypraszać nam łaski. Będzie je „wykradać” i niczym deszcz - „deszcz róż” będzie spuszczać na ziemie. Bierzemy ją za słowo! Wybierz Różę-cnotę, której najbardziej potrzebujesz i módl się do naszej Patronki! A właściwie naśladuj ją w pragnieniu wszystkich cnot, mówiąc Bogu tak jak ona „biorę wszystko”!

Modlitwa po wybraniu Róży:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Święta Tereso, módl się za nami!

Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, † spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus * i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.