3 czerwca 2017

IX dzień nowenny

Strach i bojaźń to dwie różne sprawy.

3 czerwca 2017

VIII dzień nowenny

Czym jest prawdziwa pobożność?

3 czerwca 2017

VII dzień nowenny

Nie wystarczy, że chcę dobra, teraz wiem jak je czynić.

3 czerwca 2017

VI dzień nowenny

Chcesz czynić dobro? Dar męstwa się przyda.