III dzień nowenny

Wypowiedzieć walkę grzechowi

O chrześcijanie, chrześcijanie, pomnijcie, że ten wielki Bóg raczył was przybrać za braci! Poznajcież Go, nie lekceważcie Go, bo jako wejrzenie Jego pocieszające jest dla miłujących Go, tak płonie straszliwą zapalczywością dla tych, którzy Go prześladują. O, czemuż tego zrozumieć nie chcemy, że grzech jest otwartą walką przeciw Bogu, walką wszystkich zmysłów i wszystkich władz duszy? Im większą w kim te władze mają bystrość i siłę, tym większą przez grzech wyrządzają zdradę swemu Królowi. Ty wiesz, Panie, że samo wspomnienie o tym, czy w on straszliwy dzień sądu ostatecznego nie ujrzę i ja zagniewanego na mnie boskiego oblicza Twego, większą mię nieraz trwogą przerażało, niż wszelkie męki i okropności piekła. Wołanie duszy do Boga 14,2

Ten, który prawdziwie wszedł na drogę wiodącą do świętości i uczciwie nią kroczy, musi się liczyć z rzeczywistością grzechu, słabości, sił przeciwnych Bogu, które chcą go sprowadzić z obranej drogi. Więcej, te siły i skłonności są w nim samym, więc musi wypowiedzieć z pomocą łaski Bożej zdecydowaną walkę temu „wrogowi wewnętrznemu”, jak mawiała święta Teresa od Jezusa.

Św. Tereso od Jezusa uproś nam u Dobrego Boga łaskę byśmy wypowiedzieli zdecydowaną walkę grzechowi i złym skłonnościom w nas i przy pomocy łaski Bożej usiłowali je pokonać.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Tereso od Jezusa – módl się za nami!