Trzy dni do Zbawienia – Wielki Czwartek

Dziś wkraczamy w największe misterium naszej wiary! Triduum Paschalne nie jest wspominaniem przeszłości, ale wejściem w osobiste i namacalne doświadczenie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które ma moc zmienić nasze życie. Zapraszamy do posłuchania pierwszego odcinka wprowadzenia, które dotyczy tajemnicy Wielkiego Czwartku, czyli wieczerzy paschalnej Jezusa.