I dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Wielki Piątek

Jesteśmy świątynią Boga

 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. (1 Kor 3,16)

Miłosierny Jezu, Ty nie tylko stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale złożyłeś w nim, tym kruchym, glinianym naczyniu bezcenny dar, duszę nieśmiertelną, więcej Ty sam tam przebywasz, czyniąc nas tym samym Swoim mieszkaniem.

Daremnie szukam i nic nie znajduję, do czego by można było porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludzkiej. I w rzeczy samej, jak umysł nasz, jakkolwiek by był bystry, nie zdoła pojąć Boga, tak również ledwo może pojąć wielkość duszy, którą Bóg, jak nam to własnym słowem swoim oznajmia, stworzył na swój obraz i podobną sobie.

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna 1M 1,1

Jezu pełen miłosierdzia, uczyń nas godnym mieszkaniem dla Ciebie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…; Chwał Ojcu i Synowi…