13 lipca 2017

Przygotowanie do modlitwy

Izrael przygotowuje się na spotkanie z Jahwe u stóp Synaju Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i […]
13 lipca 2017

Męstwo

Wytrwałość w modlitwie Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. […]
13 lipca 2017

Oderwanie serca

Zaparcie się samego siebie warunkiem naśladowania Chrystusa Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech […]
13 lipca 2017

Miłość bliźniego

Miłość nieprzyjaciół Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, […]