VII dzień nowenny

Żyć chwilą obecną

W Twoich oczach czas jest niczym, jeden dzień jest jak tysiąc lat, toteż w jednej chwili możesz przygotować mnie do stawienia się przed Tobą…

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»
Łk 10,36-37


Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wiedziała, że każda chwila ziemskiego życia jest zbyt cenna, by można ją było marnować, goniąc za tym, co oddala od Boga, zatracając się w dobrach ziemskich, marnując czas na złość, uprzedzenia, nienawiść, dając się porwać emocjom i nieuporządkowanym uczuciom. Była przekonana o tym, że w każdą chwilę jest wpisana łaska Boża, która pomoże dowieść naszej miłości do Boga i bliźniego.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus uproś na łaskę byśmy nie marnowali żadnej okazji do dobrego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza – módl się za nami!