VIII dzień nowenny

Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino. Tyś powiedziało “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Spojrzyj na serce św. Teresy Benedykty, gotowe zawsze do ofiary i zadośćuczynienia za przyjaciół i wrogów, za ojczyznę ziemską i lud izraelski. Przez jej ofiarną śmierć udzielaj nam ducha pojednania, aby nasze życie i śmierć dokonały się w służbie dla naszych braci; abyśmy wszyscy doszli do jedności z Tobą. Amen.

Boże, wieczne źródło wszechrzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś ją dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. Przeto błagamy Cię, Nieskończony w majestacie i dobroci tak jak ona Cię o to błagała niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo! Niech będą uratowane dusze przez mękę i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

św. Tereso Benedykto od Krzyża – módl się za nami!