IX dzień nowenny

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne! Tyś wybrało św. Teresę Benedyktę na czystą i świętą ofiarę przed Twoim obliczem. Napełnij również nasze serca Twoją miłością i dobrocią; wzmocnij swą boską mocą naszą słabą wolę, aby zawsze pełniła wolę Twoją. Wszystkie nasze troski i intencje [wymienić prośbę] powierzamy Jezu, Twemu Sercu. Przez wstawiennictwo św. Teresy Benedykty wysłuchaj naszych modlitw; użycz nam siły do przetrwania bolesnych godzin życia i nie dozwól nigdy oddalić się od Twojej miłości. Bądź z nami teraz i zawsze, i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Boże, wieczne źródło wszechrzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś ją dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. Przeto błagamy Cię, Nieskończony w majestacie i dobroci tak jak ona Cię o to błagała niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo! Niech będą uratowane dusze przez mękę i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

św. Tereso Benedykto od Krzyża – módl się za nami!