VI dzień nowenny

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają! Z Ciebie św. Teresa Benedykta czerpała moc dla swego życia, ofiary i ekspiacji. Nawiedź swoją łaską nasze serca, by zawsze były gotowe służyć Ci ofiarnie i żyć dla budowania Twego królestwa na ziemi, jak to czyniła Twoja służebnica. Niechaj jej prace wydadzą obfite owoce, a jej Pisma służą Kościołowi, niechaj nam także pomogą we własnej duszy ujrzeć skarby, jakimi nas nieustannie obdarzasz. Amen.

Boże, wieczne źródło wszechrzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś ją dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. Przeto błagamy Cię, Nieskończony w majestacie i dobroci tak jak ona Cię o to błagała niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo! Niech będą uratowane dusze przez mękę i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

św. Tereso Benedykto od Krzyża – módl się za nami!