11 lipca 2017

19.10.1997 – Poznanie miłości Bożej

Divini amoris scientia  List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego z […]
11 lipca 2017

26.02.1995 – Nauczyła się mądrości Krzyża

Rozważanie Ojca Świętego Jana Pawła II o bł. Edycie Stein przed modlitwą “Anioł Pański” na Placu św. Piotra w Rzymie z dnia 26 lutego 1995 r. […]
11 lipca 2017

01.10.1992 – Setna rocznica

1 października 1992 – telegram z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic. Z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic, Ojciec Święty wysłał […]
11 lipca 2017

17.11.1991 – Człowiek “zdobyty przez Chrystusa”

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona w czasie Mszy świętej kanonizacyjnej bł. Rafała Kalinowskiego na Placu św. Piotra w Rzymie dnia 17 listopada 1991 r. […]