01.10.1992 – Setna rocznica

1 października 1992 – telegram z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic.

Z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic, Ojciec Święty wysłał z Watykanu telegram następującej treści: “W roku bieżącym Klasztor Karmelitański w Wadowicach obchodzi stulecie swego istnienia. Założony przez świętego Rafała Kalinowskiego głęboko wrósł w życie religijne mieszkańców miasta. Z Klasztorem tym czuję się szczególnie związany, gdyż był on miejscem mojego pierwszego spotkania z tak bliską mi do dzisiaj duchowością karmelitańską i z postacią świętego Jana od Krzyża. Z okazji Jubileuszu stulecia klasztoru łączę się w dziękczynnej modlitwie ze wspólnotą Ojców Karmelitów Bosych oraz Mieszkańcami moich rodzinnych Wadowic i z całego serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa”. Watykan, dnia 1 października 1992 rok.