11 lipca 2017

16.06.1999 – Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask

Z przemówienia Jana Pawła II w Wadowicach 16 czerwca 1999 roku. W sposób szczególny pragnę pozdrowić ojców Karmelitów Bosych z wadowickiej Górki. Spotykamy się bowiem w […]
11 lipca 2017

11.10.1998 – Była zjednoczona z Maryją

Rozważanie Ojca Świętego Jana Pawła II przed modlitwą “Anioł Pański” kończącą uroczystość kanonizacji siostry Teresy Benedykty od Krzyża w dniu 11 października 1998 r. na Placu […]
11 lipca 2017

11.10.1998 – Wiara i krzyż są nierozdzielne

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas uroczystości kanonizacyjnej siostry Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Rzymie w dniu 11 października 1998 r. na […]
11 lipca 2017

19.10.1997 – Pójdą narody do twojego światła

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy świętej z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego z dnia […]