11 lipca 2017

Czy nie wstąpić do Karmelu

Z okazji 50-tej rocznicy swojego kapłaństwa, Papież napisał książkę “Dar i Tajemnica”, w której przytacza niektóre momenty charakterystyczne dla swojego powołania i życia kapłańskiego. Między innymi […]