5 października 2019

Duchowość dziecięctwa Bożego

Przez całe życie starałem się ćwiczyć w miłości Dzieciątka Jezus. W tych słowach sługa Boży o. Anzelm Gądek zawarł istotę swojej duchowości. Zafascynowany był bowiem tajemnicą […]
19 października 2019

Świat płonie

Oto świat płonie pożarem, oto chcieliby na nowo zasądzić na śmierć Chrystusa i tysiące fałszywych świadków przeciw Niemu stawiają, chcieliby obalić Jego Kościół. św. Teresa od […]
31 października 2019

Gotowość na ofiarę

Dla Ciebie, o Boże wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański. św. Rafał Kalinowski   Dzisiaj dla wielu, […]
30 listopada 2019

Świadomość przemijania

Będąc obecnym w czasie ostatnich chwil nieboszczki, zrozumiałem bardziej niż kiedykolwiek istotną nędzę człowieka, gdym zajrzał w siebie zadrżałem na widok mej lichej, zeszpeconej grzechami lepianki […]