2 marca 2019

Lawina

«Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na […]
18 kwietnia 2019

Bóg kocha Judaszów historii

„Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści […]
25 maja 2019

Jestem Twój

Opisując relację ze swoimi uczniami Jezus posługuje się obrazem owcy i Pasterza (por. J 10, 27-30). Owca potrzebuje opieki pasterza i jego prowadzenia. Nie zna dróg […]
4 lipca 2019

Szata Chrystusa

Powiedział Bóg na pewnym miejscu: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Kpł 19, 18). Dla wielu ludzi jest to nie lada problem, bo nie potrafią […]