23 lutego 2021

Echa inauguracji jubileuszu w Musongati

Podstawowe doświadczenie wiary w Musongati: Krzyż i życie maryjne W niedzielę 7 lutego 2021 r. odbyła się inauguracja Jubileuszu obecności Karmelitów Bosych w Burundi i Rwandzie […]
26 lutego 2021

Festiwal Młodych w Gitega [film]

Misje to konkretni ludzie, do których posyła Pan. 50-lecie obecności karmelitańskiej w Burundi i Rwandzie unaoczniło jak ważna jest praca na rzecz młodzieży- „przyszłości Kościoła” [...]
1 marca 2021

Symbole Teresy: Sidło

To jest sidło, na które zły duch łowi duszę; dusza ta widząc siebie tak blisko złączoną z Bogiem, widząc różnicę dóbr niebieskich od tych dóbr ziemskich, widząc miłość, jaką Pan jej wyświadcza [...]
8 marca 2021

Symbole Teresy: Biedna gołębica

Dlaczego ta gołębica jest biedna, skoro żyje w ogrodzie Swego Pana, Pana, którego bardzo kocha? Może cieszyć się również dobrodziejstwami tam się znajdującymi [...]