Symbole Teresy: Naszyjnik złoty z krzyżem


Najświętsza Panna wzięła mnie za ręce i rzekła mi, że bardzo jest rada z mojego nabożeństwa do chwalebnego św. Józefa; że mam być pewna, iż zamierzony przeze mnie klasztor przyjdzie do skutku. Na znak zaś i zadatek sprawdzenia się tej obietnicy Jego, daje mi ten oto klejnot. – Wtedy wydało mi się, że zawiesza mi na szyi dziwnie piękny naszyjnik złoty, ze zwieszającym się pod nim krzyżem wartości nieoszacowanej. Było to złoto i kamienie drogie tak różne od wszelkich klejnotów ziemskich, że żadnego nie masz między nimi porównania, a piękność ich przewyższa wszelkie pojęcie ludzkie.

( KŻ 33,14)

Wszelki klejnot oznacza coś bardzo wartościowego, cennego. Swoje uznanie, szacunek, aprobatę wyrażamy wobec osoby, której taką cenną rzecz ofiarujemy. Niejako mówimy jej, jak ona jest dla nas ważna i w ten sposób chcemy podkreślić jej wartość. Może też oznaczać uczucie, miłość, jaką żywimy do tej osoby, to, że pragniemy by ona była naszą oblubienicą, niejako przyjmujemy ją pod swoje skrzydła, swoją opiekę. Ważny jest moment, kiedy św. Nasza Matka otrzymuje ten naszyjnik. Jest to chwila jej wielkiego strapienia z powodu poznania swojej nędzy, grzeszności, a co za tym idzie niewdzięczności wobec Boga. Pan, przyozdabiając św. Teresę tym drogocennym klejnotem, mówi jej, jak wielką wartość przedstawia w jego oczach, kim jest dla Niego, mimo swojej grzeszności. To jest ważne. On wcale nie zaprzecza, nie ignoruje tego, że ona jest słaba, że błądziła. Ukazuje jej tylko, kim jest ona w Jego oczach. Chce, byśmy tak patrzyli na innych, próbowali ich widzieć takimi, jakimi widzi ich Bóg. Gdy jednak przygniecie nas jarzmo naszych grzechów, byśmy zwrócili wtedy wzrok na Tego, który nas odkupił i zdali sobie sprawę za jak wielką cenę zostaliśmy wykupieni, zatem jaką musimy mieć wartość w Jego oczach.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.