Symbole Teresy: Lwy drapieżne


Tylu jest, którzy nie boją się wchodzić między lwy drapieżne, gotowe każdej chwili rozszarpać ich, to jest między uciechy, wygody, honory i inne tego rodzaju, jak świat je zowie rozkosze.

(KŻ 35,15)

Różnie są nazywane przez mistyków rzeczy tego świata, czyli te dobra, które chcą nas sprowadzić z drogi prowadzącej do Boga, niejako Jego przysłonić. Święta Teresa mówi o nich wprost, można powiedzieć bez znieczulenia jako o lwach drapieżnych. O tym, że są one rzeczywiście groźne, bo potrafią zniszczyć, obrócić wniwecz wszelkie nasze starania, czy owoce współpracy z łaską, jeśli tylko stracimy czujność pozwolimy się im zwieść. Można się dać im uwieść, z powodu tego, że wyglądają majestatycznie, wzbudzają zainteresowanie i tak potrafią usidlić serce, że zacznie ich pożądać, mimo że są one bardzo niebezpieczne. Warto zaznaczyć, że choć wyglądają mile, niewinnie, niejako przyjaźnie zapraszają nas w swoje szeregi, to nie chcą dla nas dobra. Chcą nas usidlić i dosłownie pożreć, czyli unicestwić. Nie dają życia, odbierają je, mimo że reklamują życie w luksusie, w honorach jako życie prawdziwe, to jednak jest to droga ku zagładzie ku śmierci.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Zobacz pozostałe Symbole Teresy: